1) 5/10 a) 0,55 b) 0,5 c) 5,10 d) 5,5 e) 1,5 2) 256/1000 a) 2,56 b) 25,6 c) 1000,256 d) 0,056 e) 0,256 3) 99/100 a) 0,9 b) 0,99 c) 0,009 d) 99,100 e) 100,99 4) 58/1000 a) 0,58 b) 85,058 c) 0,058 d) 8,005 e) 58,850

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?