True: CRITICISM, FITNESS, HAPPINESS, ILLNESS, HARMFUL, FASCINATED, CHAMPIONSHIP, USELESS, JOURNALISM, SELFISH, False: CRITICISENESS, FITSHIP, HAPPISHIP, ILLISM, HARMISH, FASCINISM, USENESS, JOURNALINESS, SELFABLE, PRICEFUL,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?