1) Słowo "Biblia" w tłumaczeniu nie oznacza a) księgi b) łodygi papirusu c) świętości 2) Inna nazwa Biblii to a) Pismo Święte b) Testament c) Księga nad księgami 3) Początkowo Biblia spisywana była w językach a) greckim, łacińskim, angielskim b) hebrajskim, greckim, aramejskim c) aramejskim, francuskim, włoskim 4) Łacińskie słowo "testament" oznacza a) ostatnią wolę b) przymierze c) umowę 5) Dla Kościoła katolickiego na Biblię składa się a) Stary Testament b) Nowy Testament c) Stary i Nowy Testament

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?