1) I ..... going to USA next month. a) am b) are c) is 2) He is do...... his homework. a) does b) doing c) done 3) ...... they coming to us today? a) Am b) Is c) Are 4) Is he meet..... his frieds on Saturday? a) meets b) met c) meeting 5) You ....... playing tennis on Tuesday a) are b) is c) am

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?