refill - ___ the water jug, retell - ___ the story, repaint - ___ the house, repair - ___ the broken bike, rewrite - ___ the word, replay - ___ the video, repeat - ___ the directions, reheat - ___ the leftover food,

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?