literą m - jak oznaczamy masę (literą ...), prędkość - v=s/t, praca - W=F*s, literą s - jak oznaczamy drogę(literą ...), energia - zdolnośc do wykonywania pracy, moc - P=W/t, literą E - jak oznaczamy energię(literą ...), resublimacja - zamiana z gazu w ciało stałe, krzepnięcie - zamiana z cieczy w ciało stałe, literą t - jak oznaczamy czas(literą ...), 100°C - jaka jest temperatura wrzenia, 0°C - temperatura topnienia lodu,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?