1) I _______ SPEAK ENGLISH a) Don't b) Doesn't 2) SHE________ GO TO UNIVERSITY a) Don't b) Doesn't 3) WE_____ HAVE LESSONS TODAY. a) Don't b) Doesn't 4) MARC ______DRIVE A YELLOW CAR. a) Doesn't b) Dont 5) MUM _____ COOK A CHICKEN. a) Doesn't b) Don't 6) YOU_______ RUN IN THE PARK. a) Doesn't b) Dont

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?