1) Czym się charakteryzują negocjacje oparte na interesach? a) Bycie twardym wobec problemu a miękkim wobec ludzi b) Okopywanie się na swoich stanowiskach c) Koncentrowanie się na cenie 2) Które zdanie opisuje efektywne negocjacje? a) Po zakończonych negocjacjach renegocjujemy warunki b) Ja wygrywam on przegrywa c) Obydwie strony chcą dalej ze sobą współpracować 3) Jaki jest konieczny warunek, by można było mówić o negocjacjach? a) jedna strona od początku ma przewagę b) przedstawiciele stron są upoważnieni do podejmowania decyzji c) przedstawiciele stron twardo obstają przy swoich warunkach 4) Jakie są etapy negocjacji? a) Przygotowanie, prowadzenie negocjacji, wdrożenie b) prowadzenie negocjacji, zawarcie porozumienia, renegocjowanie warunków c) przygotowanie, postawienie swoich warunków, nieustępowanie ze swojej pozycji 5) Czym NIE charakteryzują się negocjacje pozycyjne? a) obie strony okopują się na swoich stanowiskach b) obie strony dążą do zawarcia porozumienia korzystnego dla wszystkich i aktywnie poszukują takich rozwiązań, które dba o interesy obu stron c) wygrana jednej strony oznacza przegraną dla drugiej strony 6) Które z poniższych zdań opisuje styl miękki w negocjacjach? a) ujawniam swoje interesy b) wywieram presję na drugą stronę c) nie dbam o relacje, zależy mi tylko na wyniku 7) Które z poniższych zdań nie opisuje negocjacji pozycyjnych? a) na początku negocjacji pojawia się wysoka oferta otwarcia, by było jak potem schodzić z ceny b) obie strony ujawniają swoje interesy i dążą do znalezienia rozwiązań uwzględniających je c) obie strony angażują się w ‘taniec ustępstw” 8) Jaki jest właściwy styl prowadzenia negocjacji? a) styl twardy - bo najważniejsze jest wygrać b) styl dopasowany do sytuacji i tego, na czym nam najbardziej zależy c) styl miękki - bo najważniejsze, żeby jakoś się dopasować

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?