ń = n + ____ ó = o + ____ K = k + ____ ź = ____ + ____ Ł = l + ____ + ____ ą = a + ____ ____ % = ____ + ____ @ = ____ + ____ H = h + ____ & = ____ + ____ $ = 4 + ____

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?