Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Simile - The tree stood as tall as a skyscraper , Meterphor - His eyes were black pools of ink, Personification - The stairs danced playfully in the moonlight sky, Alliteration - Alex's aunt ate apples in August , Onomatopoeia - The bee buzzed angrily,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne