Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Simile - The tree stood as tall as a skyscraper , Meterphor - His eyes were black pools of ink, Personification - The stairs danced playfully in the moonlight sky, Alliteration - Alex's aunt ate apples in August , Onomatopoeia - The bee buzzed angrily,

Figurative launguges

wg Sammcilroy3

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne