Prawda: spacer, pobyt w ulubionym miejscu, rozmowa z bliskimi, aktywność fizyczna, odpowiednio długi sen, wyciszająca muzyka, uporządkowanie otoczenia, realizowanie zainteresowań, Fałsz: samookaleczenia, prowokowanie wymiotów, spędzanie czasu w internecie, zerwanie kontaktów z otoczeniem, silne leki antydepresyjne,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?