The little girl plays with her puppies in the backyard., Big Joe sat on the edge of the pool dangling his feet in the water., The car crashed into the wall after the brake let go.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?