hot - cold, smile - frown, sick - well, thick - thin, mad - happy, yes - no, on - off, sit - stand, more - less, shut - open, quick - slow, start - finish,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?