Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) sz w środku wyrazu a) b) c) d) e) f) 2) głoska rz/ż na początku a) b) c) d) e) f) 3) głoska rz/ż w środku a) b) c) d) e) f) 4) cz na początku a) b) c) d) e) f) 5) cz w środku wyrazu a) b) c) d) e) f) 6) SZ na początku wyrazu a) b) c) d) e) f) 7) SZ na końcu wyrazu a) b) c) d) e) f) 8) cz na końcu wyrazu a) b) c) d) e) f) 9) dż na początku a) b) c) d) e) f)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne