1) Jeśli się nudzę czytam sobie komiksy. a) If I am bored, I read comic books. b) If I am bored, I will read comic books. 2) Jeśli będzie zimno, założę szalik. a) When it's cold, I wear a scarf. b) If it's cold, I will wear a scarf. 3) I will have a sleepover if my parents agree a) Jeśli rodzice wyrażają zgodę, organizuję nocowanie. b) Jeśli rodzice wyrażą zgodę, zorganizuję nocowanie. 4) When I go to a performance, I get autographs from the artists. a) Kiedy idę na występ zbieram autografy artystów b) Jeśli pójdę na występ zbiorę autografy artystów 5) Obejrzymy ten film jeśli interesuje cię fantastyka  a) We watch this film if you are interested in fantasy b) We will watch this film if you are interested in fantasy 6) If the lesson is boring, students start playing games. a) Jeśli zajęcia są nudne, uczniowie włączają gry b) Jesli zajęcia będą nudne, uczniowie powłączają gry. 7) Zero conditional= a) if +present simple, + present simple b) if +present simple, + will + infinitive 8) Zero conditional odnosi się do a) faktów i zwyczajów b) możliwych wydarzeń w przyszłości i ich skutków 9) First conditional= a) if +present simple, + present simple b) if +present simple, + will + infinitive 10) First conditional odnosi się do a) faktów i zwyczajów b) możliwych wydarzeń w przyszłości i ich skutków

Zero or first conditional

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?