przystosować - adapt, budować - build, konstruować - construct, pokrywać - cover, tworzyć - create, dekorować - decorate, projektować - design, rozwijać - develop, chronić - protect, opierać się - resist, schronienie - shelter,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?