A: Can I have a new pair of trainers? B: Sure, no ____. A: Is it ____ if I do my homework tomorrow? B: Yes, ____ fine. A: ____ I play a computer game? B: No, ____, you can't. A: Is it ____ if I go to a party on Saturday? B: Oh, all ____.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?