1) Batalion w naszych sercach zostanie i został, lecz w którym roku powstał? a) 1546 b) 2021 c) 1943 d) 1934 e) 1918 f) 1234 2) Dowódca batalionu dawno temu żył, ale kto nim był? a) Ryszard Białous ps. Jerzy b) Tadeusz Zawadzki ps. Zośka c) Napoleon Bonaparte d) Maciej Dawidowski ps. Alek e) Jan Bytnar ps. Rudy f) Aleksander Kamiński 3) Teraz taki mały test. Na którym zdjęciu „Zośka" jest? a) b) c) d) e) f) 4) Na górze róże, na dole łyżka bulionu, który obrazek przedstawia symbol naszego batalionu? a) b) c) d) e) f) 5) Niemcy mieli na zniszczenie Polski dobry sposób, ile z batalionu broniło jej osób? a) tysiąc pięćset sto dziewięćset b) milion c) 655777654 d) 123 e) 809 f) 520 6) Członkowie batalionu za Polskę się bili. Na ile kompań się dzielili? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 7) Hokus Pokus Czary Mary, w czym batalion miał małe udziały? a) potop szwedzki b) II wojna światowa c) I wojna światowa d) koronacja Bolesława Chrobrego e) powstanie styczniowe f) powstanie listopadowe 8) Batalion miał na koncie małe przewinienia, ale jaki był jego główny cel istnienia? a) jakiś napewno b) przyjaźń z Napoleonem Bonaparte c) nie było go d) odzyskanie wolności od Niemiec e) odzyskanie wolności od Afryki f) podróż dookoła świata 9) Batalion przez wszystkich lubiany, z czego był przede wszystkim znany? a) z powstania warszawskiego b) z oblężenia Celestynowa c) z bitwy pod Saratogą d) z podpalenia Moskwy e) z uchwalenia Konstytucji f) z wymyślenia Astrolabium 10) Członkowie batalionu nie wybierali swoich losów... ile w walce zginęło lub odniosło rany osób? a) 123 b) 987 c) mniej niż 0 d) 520 e) 120 f) 360

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?