He wears a __indfold, a clean __ate, a bright __ashlight, down the __ide, I used __iers to fix the toy., __oat on the water, cozy __ippers, He is __eeping., __ug in your computer., a warm __anket, __ow the fields, potted __ant, He plays the __ute., a bouquet of __owers, __ice the cucmber, the American __ag, letter __ocks, ride on a __ed.

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?