1) Co miała na celu Akcja pod Celestynowem? a) obalenie komunizmu b) odbicie więźniów c) obalenie Prezydenta RP d) zabici jak największej liczby Niemców e) odbicie Naczelnika Szarych Szeregów f) zniszczenie niemieckiego pociągu bojowego 2) Kiedy odbyła się Akcja pod Celestynowem? a) 1 września 1939 r. b) 11 listopada 1918 r. c) 19-20 maja 1943 r. d) 16-17 lipca1919 r. e) 13 lipca 1945 r. f) 8 maja 1945 r. 3) Jak nazywał się oficjalny dowódca Akcji pod Celestynowem? a) Edward Rydz-Śmigły b) Jan Bytnar ps. "Rudy" c) Tadeusz Zawadzki ps. "Zośka" d) Mieczysław Kurkowski ps. "Mietek" e) Włodzimierz Lenin f) Zbigniwe z Bogdańca 4) Jak nazywał się wagon, w którym transportowano więźniów? a) ekspres b) kolejka c) izolatka d) więźniarka e) pudło f) paka 5) Jaki pseudonim miał Jan Rodowicz - uczestnik Akcji pod Celestynowem? a) "Rodo" b) "Orzech" c) "Orzeł" d) "Janek" e) "Anoda" f) "Ptyś" 6) Ile osób poniosło śmierć po stronie AK w akcji pod Celestynowem? a) 2 b) 4 c) 0 d) 5 e) 10 f) 7 7) Jak nazywał się dowódca grupy szturmowej "Więźniarka"? a) Jan Rodowicz b) Tadeusz Zawadzki c) Sławomir Maciej Bittner d) Józef Stalin e) Romuald Traugutt f) Stanisław Kotorowicz 8) Dokąd transportowano więźniów odbitych w czasie Akcji pod Celestynowem? a) do Warszawy b) do Oświęcimia c) do gułagu d) do Francji e) na Syberię f) na stację Celestynów 9) Ilu więźniów uwolniono? a) 33 b) 32 c) 43 d) 30 e) 49 f) 50 10) Ile osób zginęło po stronie Niemców w czasie Akcji pod Celestynowem? a) 4 b) 10 c) 12 d) 3 e) 5 f) 8

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?