1) Kiedy został utworzony Batalion Zośka? a) w 1944 b) pod koniec sierpnia 1943 c) pod koniec lipca 1943 2) Batalion przyjął nazwę "Zośka" dla upamiętnienia... a) Adama Borysa b) Jana Bytnara c) Tadeusza Zawadzkiego 3) Tuż przed powstaniem uzupełniono batalion do pełnego stanu ...... kompanii a) 3 b) 7 c) 9 d) 2 4) W latach 1944–1956 członków batalionu „Zośka” dotknęły prześladowania a)  ze strony ludzi b) niemieckie c) austriackie d) Systemu komunistycznego 5) Batalion Zośka brał udział w powstaniu...... a) niemieckim b) listopadowym c) warszawskim d) wielkopolskim e) śląskim 6) Batalion Zośka składał się przede wszystkim z ... a) Szarych Szeregów b) Ślązaków c) Niemców d) Rosjan 7) W czasie Powstania Warszawskiego w szeregach Batalionu walczyło.... a) 920 żołnierzy b) 400 żołnierzy c) 700 żołnierzy d) 520 żołnierzy 8) Powstaniu Warszawskim Batalion wszedł w skład Zgrupowania.... a) "Radosław” b) "Warszawka" c) "Baon" 9) W którym roku zmarł Tadeusz Zawadzki? a) 1939 r b) 1944 r c) 1943 r d) 1945 r. 10) Na odznace batalionu można zauważyć dwa napisy, jakie? a) Szeregi i Zośka b) Baon i Zośka c) Baon i Warszawa

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?