Vero: I'VE GOT TWO EYES, I'VE GOT TWO LEGS, I'VE GOT TWO SMALL EYES, I'VE GOT TWO ORANGE LEGS, I'VE GOT SMALL ARMS , I'VE GOT TWO YELLOW EYES, I'VE GOT TWO SMALL ARMS, I'VE GOT THREE EYES, I'VE GOT RED FEET, Falso: I'VE GOT FOUR LEGS, I'VE GOT THREE EYES , I'VE GOT THREE EARS , I'VE GOT A YELLOW NOSE, I'VE GOT TWO EYES, I'VE GOT THREE ARMS, I'VE GOT THREE EARS, I'VE GOT A BIG HEAD, I'VE GOT THREE FEET,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?