1) HAPPY= FELICE a) ANGRY b) RELAXED c) EXICITED d) HAPPY 2) ANGRY= ARRABBIATO a) RELAXED b) TIRED c) ANGRY d) DEPRESSED 3) BOLD=CORAGGIOSO a) TIRED b) BOLD c) EXICITED d) DEPRESSED 4) DEPRESSED=DEPRESSO a) DEPRESSED b) SAD c) BOLD d) HURT 5) EXICITED =ECCITATO a) EXICITED b) BOLD c) DISGUSTED d) DEPRESSED 6) RELAXED=RILASSATO a) TIRED b) HAPPY c) RELAXED d) ANGRY 7) SAD= TRISTE a) SAD b) RELAXED c) BOLD d) ANGRY 8) TIRED= STANCO a) ANGRY b) TIRED c) BOLD d) HAPPY 9) DISGUSTED= DISGUSTATO a) HURT b) DISGUSTED c) ANGRY d) BOLD 10) HURT=FERITO a) RELAXED b) HURT c) DISGUSTED d) DEPRESSED

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?