I am good at... robienie zdjęć - I am good at taking photos, Jestem dobry w beatboxingu. - I am good at beatboxing., I'm feeling a bit (chory). I think I will (położyć się). - I'm feeling a bit sick. I think I will lie down., I never go to school (na piechotę). - I never go to school on foot., I usually go to school (samochodem). - I usually go to school by car., My parents _____ going ___ travel (samolotem) next week. - My parents are going to travel by plane this week.., (Nigdy nie grałem w) counterstrike. (never) - I have never played counterstrike., I have never (widzieć) a real ghost. - I have never seen a real vampire., (Mama Kuby) is (najlepszym kierowcą) I know. - Oliver's mom is the best driver I know., (Jego samochód) is the (najfajniejszy) car I have ever seen. - His car is the the coolest car I have ever seen., I prefer (oglądać seriale) to (uczenie się). - I prefer watching tv shows to studying., I prefer racing (niż) running. - I prefer racing to running., He's got (falowane) hair and a tattoo on his (ramię). - He's got wavy hair and a tattoo on his shoulder., (Idę do kina) on Saturday (o 14:30). - I am going to the cinema on Saturday at half past two., CZAS PRZYSZŁY Hmm.. it's cloudy. I think (że będzie padać). - Hmm.. it's cloudy. I think it will rain. , I don't remember (moje hasło). - I don't remember my password., (Czy możemy się spotkać) on Friday after school? - Can we meet on Friday after school?, (Miałem długie włosy) when I was little. - I had long hair when I was little., opróżnić pralkę ------ zmywarkę - empty the washing machine -------- empty the dishwasher, (Dam Ci mojego laptopa) if you help me with cooking. - I will give you my laptop if you help me with cooking.,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?