Na ____ przystanął ____ autobus. Mama ____ włosy ____. ____ schował czysty ____ do teczki. ____ przyniósł ____ list i ____. Uczennica ____ nauczycielce ____ serduszko. Pan Zbyszek ____ w kiosku ____ ____. W miesiącu ____ zaczynają się ____. ____ usmażył ziemniaczane ____. ____ wychodzą z ziemi w czasie ____ pogody. Babcia dała ____ Bożence ____ i inne słodycze.

Głoski dentalizowane ("Materiał wyrazowo-obrazkowy..." G. Krzysztoszek, M. Piszczek

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?