1) TOCCA TUTTI GLI ANIMALI a) b) c) d) e) f) 2) TOCCA TUTTI I CIBI a) b) c) d) e) f) 3) TOCCA TUTTE LE PERSONE a) b) c) d) e) f) 4) TOCCA TUTTI I VESTITI a) b) c) d) e) f) 5) TOCCA TUTTE LE COSE CHE SI BEVONO a) b) c) d) e) f) 6) TOCCA TUTTE LE PARTI DEL CORPO a) b) c) d) e) f)

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?