12 - 10, 34 - 30, 57 - 60, 23 - 20, 89 - 90, 98 - 100, 123 - 120, 786 - 790, 987 - 990, 555 - 560, 456 - 460, 999 - 1000,

Rounding to the nearest 10 (Whole numbers)

Tabela rankingowa

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?