1) Aby utworzyć na pulpicie nowy folder, należy: a) kliknąć na pulpit lewym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. b) dwukrotnie szybko kliknąć na pulpit lewym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. c) kliknąć na pulpit prawym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. 2) Aby zmienić nazwę pliku, należy: a) kliknąć na jego ikonę lewym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. b) dwukrotnie szybko kliknąć na jego ikonę lewym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. c) kliknąć na jego ikonę prawym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. 3) Aby przenieść plik do kosza, można: a) kliknąć na jego ikonę lewym przyciskiem myszki i nacisnąć klawisz "Delete" na klawiaturze. b) kliknąć na jego ikonę prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję "Usuń". c) przeciągnąć ikonę do kosza. 4) Co należy kliknąć, aby zamknąć okno? a) pierwszy przycisk b) drugi przycisk c) trzeci przycisk 5) Co należy kliknąć, aby zmniejszyć rozmiar okna? a) pierwszy przycisk b) drugi przycisk c) trzeci przycisk 6) Aby rozpocząć pisanie w następnej linijce: a) naciskamy spację. b) naciskamy Enter. c) naciskamy Escape. 7) Aby oddzielić jeden wyraz od drugiego: a) używamy klawisza spacja. b) naciskamy Enter. c) naciskamy Backspace. 8) Aby uzyskać dużą literę B: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą B. b) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Caps Lock i naciskamy klawisz z literą B. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift i naciskamy klawisz z literą B. 9) Aby napisać dużą literę Ł: a) naciskamy klawisz Alt, przytrzymujemy go i naciskamy klawisz z literą L. b) naciskamy klawisz Shift i Alt, przytrzymujemy je i naciskamy klawisz z literą L. c) naciskamy klawisz Shift, przytrzymujemy go i naciskamy klawisz z literą L. 10) Aby napisać małą literę ą: a) naciskamy i przytrzymujemy Alt i naciskamy klawisz z literą A. b) naciskamy i przytrzymujemy Shift i naciskamy klawisz z literą A. c) naciskamy i przytrzymujemy Control i naciskamy klawisz z literą A. 11) Aby napisać literę ź: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą Z. b) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift i naciskamy klawisz z literą Z. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą X. 12) Podaj skrót klawiszowy kopiuj a) Ctrl+A b) Ctrl+X c) Ctrl+C 13) Podaj skrót klawiszowy wklej a) Ctrl+V b) Ctrl+C c) Ctrl+X

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?