Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) What is your mum doing now? 2) What is your brother/sister doing now? 3) What are you doing after our lesson today? 4) What are you doing at the weekend? 5) What is your dad doing now? 6) What are they doing? 7) What is he doing? 8) What is she doing? 9) What is the bird doing? 10) What is the monkey doing? 11) What do you after you wake up? 12) What do you do every Monday? 13) What do you do every Tuesday? 14) What does your pet do every day? 15) What do you do every Friday? 16) What do you do every day? 17) What does your mum do every day? 18) What does your dad do every day?

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne