1) Normalna to a) prosta równoległa do powierzchni b) prosta prostopadła do powierzchni c) prosta linia równoległa do powierzchni d) krzywa linia prostopadła do powierzchni 2) Rozproszenie to a) odbicie światła w różnych kierunkach b) odbicie światła w jednym kierunku 3) Kąt padania to a) kąt zawarty między promieniem odbitym a normalną b) kąt zawarty między promieniem padającym a normalną

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?