1) Do liczby 7 dodaj 5, podziel przez 3, pomnóż przez 2 a) 12 b) 8 2) Od liczby 30 odejmij 6, podziel przez 6, pomnóż przez 3 a) 12 b) 15 3) 7 x 7 a) 47 b) 49 4) 5 x 7 a) 40 b) 35 5) 27 : 3 a) 9 b) 7 6) 5 x 8 a) 40 b) 35 7) 8 x 10 a) 70 b) 80 8) 36 : 9 a) 4 b) 6 9) 20 : 5 a) 4 b) 5 10) 6 x 9 a) 56 b) 54 11) 6 x 7 a) 42 b) 48 12) 9 : 3 a) 3 b) 4 13) Dobrze Ci idzie! a) Brawo! b) Tak dalej! 14) 16 : 4 a) 4 b) 6 15) 18 : 3 a) 6 b) 8 16) 50 : 5 a) 10 b) 6 17) 10 : 2 a) 2 b) 5 18) 8 x 6 a) 48 b) 46 19) 15 : 3 a) 6 b) 5 20) 28 : 4 a) 7 b) 9

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?