1) slow a) toe b) pew 2) new a) now b) glue 3) mellow a) tissue b) fellow 4) dew a) screw b) doe 5) row a) rue b) grow 6) window a) shadow b) value 7) value a) yellow b) renew 8) -oe a) -ue b) -ow 9) -ue a) -ew b) -ow 10) doe a) row b) due

Barton 4.13 rhyming vowel teams (Long O and U at the end)

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?