W ostatnich latach inflacja rosła w dość szybkim tempie. , Wskaźnik inflacji osiągnął wartość 4%., Odnotowano dość gwałtowny spadek inflacji. , Od pewnego czasu poziom inflacji pozostaje na tym samym poziomie. , Po raz kolejny inflacja osiągnie prawdopodobnie ten sam poziom co pod koniec 2019 roku. , Szacuje się, że wskaźnik inflacji wzrośnie do najwyższego od lat poziomu., Przypuszczalnie po okresie wzrostu poziom inflacji spadnie o kilka punktów procentowych. , Oczekujemy, że ostatecznie inflacja spadnie do wartości z początku 2019 roku. .

STUDIOLOGIA. Wykład 8. O przedstawianiu danych. Ćwiczenie online

autor:

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?