Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Rendere, Potere, Dovere, Volere, Prendere, Avere, Essere, Fare, Venire, Leggere, Dire, Scrivere, Bere, Mettere, Ricevere, Sapere, Vedere, Conoscere, Aprire.

Motyw

Opcje

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne