Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Simile - My cookies are as hard as a rock!, Metaphor - Life is a long twisty roller coaster., Personification - The snowflakes danced in the wind., Alliteration - The Peculiar Purple Pieman of Porcupine Peak., Hyperbole - My book bag weighs a ton!, Onomatopoeia - Buzz!, Idiom - She is driving me up the wall., Symbolism - A rose means love,

Figurative Language Examples

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne