Jezus - Zbawiciel, Bóg - Stworzyciel, Duch Święty - Pocieszyciel,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?