1) ----------you go to school? a) do b) does 2) Does he---------a cat? a) have b) has c) haves 3) Do I------------- books? a) reads b) read 4) Does she--------books? a) reads b) read 5) --------they do their homework a) do b) does 6) Does Julia-----------a picture? a) paints b) paint

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?