Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
writing - He is ____________ an email., are - __________ you reading books?, listening - She isn't __________ to stories., homework - Is he doing ___________ ?, dvds - I'm watching _________ ., information - He isn't looking for _____________ ., reading - Are you __________ magazines?, using - Is she _________ a computer?,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne