Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Jak rozpoznać zdrajcę?, Jaki był Tengil jako władca? Podaj 5 cech. , Czy kłamstwo można uzasadnić? , Co czuł Sucharek i jak sobie z tym radził po wyjeździe Jonatana? Opowiedz., Dlaczego Hubert został uznany przez Karola za zdrajcę? Wyjaśnij frazeologizm: "pozory mylą". , Co oznacza frazeologizm "mieć lwie serce"?, Jaki wpływ na życie i ludzi ma strach? Odpowiedz, porównując życie w Dolinie Wiśni i w Dolinie Dzikich Róż? , Do jakich sposobów uciekał się Jonatan, by przechytrzyć żołnierzy Tengila?, Jaką funkcję pełni ksywka w życiu młodego człowieka? Karol - Sucharek, Lwie Serce czy Zajęcze Serce? , Co sprawia, że ludzie stają się sobie bliscy? W jaki sposób Mateusz został przybranym dziadkiem Karola?, Co czuł Karol, ukrywając się w grocie? Jakie decyzje i działania podjął?, W jaki sposób maskuje się zdrajca?, Czy można się bać, a jednocześnie wykazać odwagą?, Co wydarzyło się na rynku w Dolinie Dzikich Róż?, Co charakteryzuje służących złu? , Wymyśl pytanie związane z treścią powieści :)., Wyjaśnij frazeologizm: "kto mieczem wojuje, od miecza ginie". Do którego bohatera możemy go odnieść., Jaką rolę w życiu ludzi mogą odgrywać zwierzęta? , Jak starszy brat traktuje młodszego brata?, Jak młodszy brat traktuje starszego brata? , Jak myślisz, dlaczego w powieści są dwie krainy pośmiertne: Nangijala i Nangilima?, Jak różni się rzeczywistość od wyobrażeń? Odpowiedź podeprzyj konkretnym przykładem. .

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne