____ jest to dłuższy utwór ____ pisany najczęściej ____, czyli tekstem ____. W ____ ____ i ____ obdarzone są często ____ lub mają magiczną ____. Występuje wiele zjawisk ____, które nie dzieją się w realnym świecie. Wiele ____ i ____ jest nieprawdziwych, ____. ____ niosą nam różne ____, np.: dobro, uczciwość i ____ zawsze ____. Wywodzą się z wierzeń i podań dawnych cywilizacji.

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?