Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
[Baśń] jest to dłuższy utwór [literacki] pisany najczęściej [prozą], czyli tekstem [ciągłym]. W [baśniach] [zwierzęta] i [przedmioty] obdarzone są często [ludzkimi cechami] lub mają magiczną [moc]. Występuje wiele zjawisk [nadprzyrodzonych], które nie dzieją się w realnym świecie. Wiele [zdarzeń] i [postaci] jest nieprawdziwych, [fantastycznych]. [Baśnie] niosą nam różne [przesłania], np.: dobro, uczciwość i [ciężka praca] zawsze [zwyciężają]. Wywodzą się z wierzeń i podań dawnych cywilizacji. .

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne