po - lio, tril - lion, dun - geon, stu - dio, criter - ion, conta - gion, scor - pion, opi - nion, In - dian,

8.3a create real words

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?