Poprawnie: k_esło, d_ewo, g_yby, ch_an, k_ewy, b_oza, t_epaczka, w_ask, obej_eć, p_edszkole, Niepoprawnie: _mija, je_, _ółw, nosoro_ec, _aba, _yrafa,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?