ate / eaten - eat - jeść, fell / fallen - fall - spadać, fed / fed - feed - karmić, felt / felt - feel - czuć, fought / fought - fight - walczyć, found / found - find - znaleźć, flew / flown - fly - latać, forgot / forgotten - forget - zapominać, forgave / forgiven - forgive - wybaczać,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?