Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) He ------ very funny. a) was b) were 2) I ---- happy. a) was b) were 3) They ------ nice to me. a) was b) were 4) He ----- not nice to me. a) was b) were 5) Mom and Dad ------ talking. a) was b) were 6) My friend and I ----- having fun. a) was b) were 7) The dog --- running away. a) was b) were 8) A lot of people ----- eating sushi. a) was b) were 9) My friend ----- not home a) was b) were 10) My brother ----- not happy today. a) was b) were

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne