Jobs - Poist, Job advert - Fógra poist, Social Media - Na Meáin Shóisialta, Application form - Foirm iarratais, To go for interview - Le dul faoi agallamh, Wage - Tuarastal, Income - Teacht isteach, Tax rate - Ráta cánach, Qualifications - Cáilíochtaí, Experience essential - Taithí riachtanach, Cummunication and inter-personal skills - Scileanna pearsanta agus idirphearsanta, Referee - Moltóir, Reference - Litir mholta, A job offer - Tairiscint poist, A job contract - Conradh oibre, Working hours - Uaireanta oibre, Working conditions - Coinníollacha oibre, A permanent contract - Conradh buan, A temporary contract - Conradh sealadach, To get the sack - Bata is bóthar a thabhairt do dhuine, Full-time work - Obair lánaimseartha, Basic rate of pay - Bunráta pá, Employee - Fostaí, Students - Mic Léinn, Recruiting - I mbun earcaíochta, Companies - Comhlachtaí, Jobs Fair - Aonach Gairm, Graduate - Céimí, Sector - Earnáil, Virtual Landscape - Tírdhreach Fíorúil ,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?