1) The giraffe ......... long neck a) HAVE GOT b) HAS GOT c) HASN'T GOT 2) The baby .... blue eyes a) HAS GOT b) HAVE GOT c) HAVEN'T GOT 3) The girl ..... a cat a) HAVE GOT b) HAS GOT c) HASN'T GOT 4) The monkey ..... a long tail a) HAS GOT b) HAVE GOT c) HAVEN'T GOT 5) They .... a ball a) HAS GOT b) HAVE GOT 6) He .... a ball a) HAVE GOT b) HAS GOT 7) He .... blu bike a) HAS GOT b) HAVEN'T GOT 8) They .... a bike a) HAVE GOT b) HAS GOT c) HASN'T GOT

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?