1) IR a) st__ b) c__d c) b__d d) h__n e) g__l f) t__n 2) ER a) tow__ b) wint__ c) g__m d) c__ e) st__ f) g__l 3) UR a) b__ger b) n__se c) t__n d) f__m e) p__k f) g__m 4) AR a) al__m b) p__k c) f__t d) f__k e) h__d f) moth__ 5) OR a) sp__ts b) sh__ts c) n__th d) sh__t e) sk__t f) f__m

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?