wzór na prędkość - V=s/t, wzór na pracę - W=Fxs, wzór na moc - P=W/t, wzór na energię kinematyczną - Ek=mv2/2, wzór na ciężar ciała - Fg=mxg, wzór na drogę - S=axt2/2,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?