the, of, you, and, to, in, is, for, that, it, he, was, his, on, are, as, with, this, they, if, at, be, or, have, from, one, had, by, but, not, what, all, were, we, when, your, can, said, there, down, an, come, which, she, do, how, their, want, will, up,

Heart Word Assessment

Tabela rankingowa

Fiszki jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankingowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?