now - teraz, at the moment - w tym momencie, today - dzisiaj, tomorrow - jutro, next Monday - w przyszły poniedziałek, next week - w przyszłym tygodniu, next month - w przyszłym miesiącu, next year - w przyszłym roku, this week - w tym tygodniu, this month - w tym miesiącu, this year - w tym roku, this morning - dziś rano, this afternoon - dziś po południu, this evening - dziś wieczorem,

Present continuous - okoliczniki czasu PODSTAWOWE - MATCH UP

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?